Het Steunpunt voor Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding

Opleiding en Supervisie
Video-hometraining &
Video-interactiebegeleiding

Interactie tussen ouder en kind of hulpverlener en cliënt zichtbaar maken, herstellen en of verbeteren

02/420 22 44

Over het Steunpunt

Expertise- en opleidingscentrum Videohometraining (VHT)/Video interactiebegeleiding (VIB)
  • Aanbod in-company en open cursussen 
  • Enig in Vlaanderen 
  • Gecertificeerde opleiders 
  • Gegroeid vanuit AIT Nederland (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) die methodiek- en merkeigenaar is van (alle varianten van) Video hometraining en Video interactiebegeleiding.

Methodiek video hometraining/video interactiebegeleiding

Wetenschappelijk onderbouwde oplossingsgerichte methode om ouders te versterken in hun ouderrol en de deskundigheid van begeleiders te helpen bevorderen

De methodiek kan ingezet worden bij:

  • Ouders/begeleiders van kinderen in alle leeftijdsfases
  • Grote verscheidenheid aan hulpvragen zoals pedagogische vragen,  omgaan met moeilijk gedrag en conflictsituaties, zorgen rond het contact,  specifieke ontwikkelingsproblemen of beperking, versterken van de ouderrol, coaching… 
  • Verschillende settings waaronder de thuissituatie, revalidatiecentra, Jeugdzorg, leefgroepen, adoptie- en pleeggezinnendiensten, onderwijs, kinderopvang, neonatale afdeling, pediatrie…
“Beelden spreken meer dan woorden op zich”

Opleidingen

Aangeboden door gecertificeerde opleiders
De opleiders zijn professionele hulpverleners met ervaring in de praktijk met VHT/VIB

Workshop

Uitgangspunten van VHT/VIB + krachten van de methodiek leren kennen

Module 1

Uitgangspunten van VHT/VIB + basiscommunicatie herkennen in beelden

Module 2-4

Begeleiders coachen en gezinnen leren begeleiden met VHT/VIB + leren terugkijken met ouders/begeleiders/team

Supervisie & WOK

De verworven methodiek vasthouden en verbreden

Opleiding tot opleider

De VHT/VIB methodiek overbrengen aan anderen

De verschillende modules worden zowel in company als in open cursus aangeboden.

Er kan ook steeds een opleiding op maat van een organisatie worden aangevraagd.

Onze Partners

Scroll naar boven