Het Steunpunt voor Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding

Opleidingen

Aangeboden door gecertificeerde opleiders

Algemene Informatie

Binnen de opleiding word je meegenomen in de achtergronden en visie van de methodiek.

Het werken met Video hometraining en Video interactiebegeleiding wordt geleerd aan de hand van  concrete toepassingen in de eigen praktijk.

Video opnames van eigen begeleidingen worden door middel van supervisie besproken.

Workshop

 • Toelichting van mogelijkheden en principes van Video hometraining en Video interactiebegeleiding
 • Brede kennismaking
 • Voorstelling van de methodiek

Onze Modules

Module 1

Activerend terugkijken van videobeelden met cliënten/team/gezin/ouders (videofeedback)

· Stilstaan bij oplossingsgerichte grondhouding

· Aanreiken richtlijnen en stappenplan voor doelgericht en activerend terugkijken naar videobeelden met cliënten/ouders/begeleiders

· Analyseren van videobeelden

· Samen kijken naar en bespreken van terugkijkgesprekken cliënt/ouders/begeleiders (video)

· Interactie analyse van eigen basiscommunicatie

Module 2 betreft 5 supervisies van 3u + 1 WOK (Werkontwikkelingskring)

Kan zowel in-company als in open cursus worden gevolgd.

Attest van deelname wordt uitgereikt na het volgen van Module 2.

Theoretische kennis VHT/VIB, technische vaardigheden en kennis rond analyseren beelden zijn vereist.

Sluit deze formule aan bij je startniveau, dan kan je voor bijkomende informatie terecht bij het Steunpunt.

Nascholing

Werkontwikkelingskring

 • Nascholing voor gecertificeerde VHT/VIB’ers en scholingsmoment voor VHT/VIB’ers in opleiding.
 • Kwaliteitsborging ten aanzien van de methodiek over de sectoren heen.
 • Uitwisseling met andere voorzieningen rond de methodiek (verkennend, informatief, inspirerend).

Deelnemers zorgen mee voor de inhoudelijke invulling.
Er wordt teruggegaan naar de basis van de methodiek.
Deelnemers kunnen videomateriaal inbrengen waarrond ze een vraag hebben.
Er wordt niet vertrokken vanuit een specifiek thema.
Een WOK betreft een dagdeel van 3u.
De kostprijs bedraagt €55/p (vanaf 4 personen uit eenzelfde organisatie €200)

Opleiding tot opleider

 • Supervisies rond het aanleren van de methodiek aan collega’s binnen de eigen organisatie 
 • Je leidt gedurende de opleiding meteen max. 4 collega’s op tot gecertificeerde VHT/VIB’er 

*De opleiding tot opleider betreft:

 • 17 supervisies waarvan 2 supervisies na de opleiding (implementatie van de methodiek, focus op kwaliteit…)
 • het leiden van een Werkontwikkelingskring (WOK) in aanwezigheid van de supervisor.
 • een tussentijdse en eindevaluatie in aanwezigheid van een 2de opleider vanuit het Steunpunt.

*Certificaat opleider VHT/VIB wordt uitgereikt na deze opleiding.

Voor meer informatie rond deze opleiding kan contact worden opgenomen met het Steunpunt.

Scroll naar boven